Публічний договір купівлі-продажу

Фізична особа-підприємець Карапетян Кристина Нверівна номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 2010350000000252469, дата реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 20.01.2023 року, яка здійснює продаж товарів за допомогою порталу https://maorijewels.com , та іменується надалі «Продавець», на підставі статті 633, 634 Цивільного кодексу України пропонує будь-якій фізичній особі, що володіє дієздатністю та всіма необхідними правами й повноваженнями для укладення та виконання даного Публічного договору, надалі іменований «Покупець», далі разом – «Сторони», укласти даний Публічний договір купівлі-продажу (далі – «Публічний договір») про наступне:

1.ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, що володіють дієздатністю і всіма необхідними правами та повноваженнями для укладення та виконання даного Публічного договору, укласти з Продавцем Публічний договір купівлі-продажу товару дистанційним способом на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Замовлення на покупку Товару на сайті Інтернет-магазину – позиції, зазначені Покупцем з асортименту Товару, запропонованого на продаж, при оформленні заявки на придбання Товару на сайті Інтернет-магазину або через Оператора.

1.3. Акцепт – надання Покупцем повної та безумовної згоди Продавцю на пропозицію укласти Публічний договір на умовах, передбачених у даному Публічному договорі.

1.4. Товар – вироби зі срібла та штучних (синтетичних) каменів, супутні товари, у кількості, асортименті та за ціною, що представлені в Інтернет-магазині на сайті https://maorijewels.com

1.5. Інтернет-магазин – офіційний Інтернет-магазин, розташований за інтернет-адресою https://maorijewels.com

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За умовами даного Публічного договору, Продавець зобов'язується передати Покупцеві Товар, який представлений на продаж в Інтернет-магазині, а Покупець зобов'язується прийняти Товар та оплатити його в порядку і на умовах, передбачених цим Публічним договором.

2.2. Найменування Товару, його основні характеристики, сплав металу і його проби, маса та розмір Товару, найменування, характеристики та маса каменів, які входять до складу Товару, місце виготовлення вказуються в описі Товару, представленого в Інтернет-магазині.

3. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Для Покупця підтвердженням повного та безумовного прийняття Публічної оферти є один з нижчеперелічених способів здійснення замовлення Покупцем, а саме:

3.1.1. Замовлення Покупця, здійснене через кошик замовлення в інтернет-магазині Продавця за вебадресою https://maorijewels.com ;

3.1.2. Замовлення Покупця в інтернет-магазині Продавця, здійснене за допомогою надсилання повідомлення на адресу електронної пошти або телефонного дзвінка за номерами, вказаними за вебадресою https://maorijewels.com ;

3.1.3. Замовлення Покупця, здійснене в шоурумах Продавця (способи, передбачені п.п. 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. п. 3.1 Договору, далі по тексту, разом або окремо, іменуються «Замовлення»).

3.2. З моменту отримання Продавцем Замовлення на покупку Товару, Публічний договір вважається укладеним без його подальшого підписання Сторонами.

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ НА ПРИДБАННЯ ТОВАРУ

4.1. Замовлення на покупку Товару здійснюється Покупцем за телефоном, вказаним на сайті Інтернет-магазину, або через сервіс сайту Інтернет-магазину https://maorijewels.com

4.2. Замовлення на покупку Товару містить найменування Товару, сплаву металу і його проби, маси та розміру обраного Товару, найменування каменів, які входять до складу Товару, ціни Товару, форми оплати та способу доставки Товару, інформацію про Покупця (прізвище, ім'я, по батькові, номер мобільного телефону, адреса електронної пошти, місто та відділення Нової пошти або повної адреси, в залежності від обратного типу доставляння). Для оформлення Замовлення на покупку Товару необхідно вказати всю запитувану інформацію.

4.3. При оформленні Замовлення на покупку Товару через сайт Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію:

4.3.1. прізвище, ім'я, по батькові Покупця або вказаної ним особи (одержувача);

4.3.2. адреса електронної пошти;

4.3.3. контактний мобільний телефон.

4.3.4. місто та відділення Нової пошти або повної адреси, в залежності від обратного типу доставляння.

4.4. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запитати її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за обраний Покупцем Товар, а також Продавець має право не відправляти Покупцеві Товар до отримання запитаної додаткової інформації.

4.5. При оформленні Замовлення через Оператора (п. 4.1. Цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 4.3. цієї Оферти.

4.6. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних у форму Замовлення на покупку Товару на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця. Затвердивши Замовлення обраного Товару, Покупець надає Оператору необхідну інформацію відповідно до порядку, зазначеному в п. 4.3. цієї Оферти.

4.7. Продавець не несе відповідальності за зміст та правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні Замовлення на покупку Товару.

4.8. Покупець несе відповідальність за правдивість інформації, наданої при оформленні Замовлення на покупку Товару.

4.9. Продавець зобов'язується зв'язатися з Покупцем за вказаною Покупцем електронною поштою або телефоном протягом одного робочого дня з моменту оформлення Замовлення на покупку Товару для підтвердження Замовлення.

5. ЦІНА ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТОВАРУ

5.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на сайті Інтернет-магазину на момент замовлення Товару і потребує підтвердження Продавцем після отримання від Покупця Замовлення на покупку Товару.

5.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару.

5.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар, Продавець зобов'язується протягом двох робочих днів проінформувати Покупця про зміну ціни Товару.

5.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на покупку Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

5.5. Вартість доставки Товару згідно офіційних тарифів Нової пошти / Укрпошти (тільки для закордонних відправлень).

5.6. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження та зарахування Продавцю грошових коштів.

5.7. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину за вебадресою maorijewels.com

6. ДОСТАВКА ТА ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЕВІ

6.1. Доставка товару здійснюється одним зі способів, які передбачені в інтернет-магазині Продавця за вебадресою maorijewels.com на момент укладення замовлення Покупцем.

6.2. Доставка Товару здійснюється по всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій, а також за межі України по всьому світу (за винятком росії та Білорусі).

6.3. У разі доставки Товару Продавцем, відповідальність за збереження товару до моменту його передачі Покупцеві несе Продавець.

6.4. У разі доставки товару третіми особами (кур'єрською службою, експедиторською службою), відповідальність за збереження товару до моменту його передачі Покупцеві несе третя особа.

6.5. Термін доставки Товару Покупцеві складається з терміну обробки замовлення та терміну доставки, і становить термін, узгоджений Покупцем і Продавцем від трьох робочих днів.

6.6. Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту передачі Покупцеві Товару будь-яким з передбачених способів і оплати Покупцем повної вартості Товару.

6.7. Покупець зобов'язується перевіряти придбані ювелірні вироби за якістю і комплектністю в момент їх отримання і заявляти свої претензії в момент прийняття Товару. В іншому випадку інтернет-магазин Продавця має право не розглядати претензії щодо якості та комплектності проданого Товару, крім випадків, чітко передбачених чинним законодавством України.

7. ЯКІСТЬ ТОВАРУ. ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК ТОВАРУ

7.1. Якість Товару, що пропонується Продавцем через Інтернет-магазин, відповідає вимогам та стандартам, передбаченим чинним законодавством України до даної категорії товарів.

7.2. Продавець надає гарантію на Товар на термін, зазначений виробником Товару.

7.3. Права Покупця у випадках виявлення недоліків придбаного Товару передбачені чинним законодавством України.

7.4. Доставка Продавцю Товару, в якому Покупцем виявлені недоліки, здійснюється за рахунок Покупця.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

8.2. У разі порушення Покупцем строків оплати товару, Продавець має право стягнути з Покупця пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент прострочення, за кожен день прострочення, а також перенести термін доставки замовленого Товару до моменту оплати Товару Покупцем.

8.3. Виплата пені не звільняє Покупця від виконання зобов'язань за даним Публічним договором.

9. ТЕРМІН ДІЇ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ

9.1. Публічний договір вступає в законну силу з моменту його акцептування Покупцем і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань, передбачених цим Публічним договором.

9.2. Публічний договір може бути достроково припинений за взаємною згодою Сторін.

9.3. Публічний договір може бути розірваний Продавцем у разі порушення Покупцем своїх зобов'язань за даним Публічним договором, або правил та умов, викладених в Угоді користувача.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Спори Сторін, які виникли у зв'язку з виконанням зобов'язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, такі спори підлягають вирішенню в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Продавець має право вносити зміни в Оферту без повідомлення Покупця, які набирають чинності з моменту внесення Продавцем змін шляхом їх розміщення на даному сайті.

10.3. Покупець, перебуваючи на сайті Продавця, дає дозвіл Продавцю на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Покупець підтверджує, що він ознайомлений з правами, які закріплені в Законі України «Про захист персональних даних».

10.4. Публічний договір укладається шляхом приєднання Покупця до запропонованого Продавцем Договору повністю і прийняття всіх істотних умов Договору без підписання письмового примірника і має юридичну силу відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України. Покупець не може запропонувати свої умови Публічного Договору.

10.5. Безумовне і повне прийняття умов Публічного договору Покупцем полягає у здійсненні Покупцем дій, спрямованих на покупку Товару, передбачених Публічним договором, незалежно від інших умов.

10.6. Покупець, вказуючи свої персональні дані, дозволяє Продавцю і його партнерам направляти інформацію, в тому числі рекламного характеру, за допомогою електронної пошти або SMS-повідомлень без додаткового повідомлення Продавця про передачу персональних даних.

10.7. Покупець дозволяє Продавцю здійснювати запис та зберігання телефонних дзвінків, листування, повідомлень, в тому числі електронних, пов'язаних з виконанням Замовлення Покупця на купівлю Товару і зобов'язань за цим Договором.

10.8. Претензії від Покупців приймаються Продавцем за адресою: 61045, Харківська обл., м. Харків, вулиця Клочківська, будинок 244, офіс 3.

10.9. Для гарантійного та інших видів ремонту товару Продавцем адреса для відправлення виробів надається за індивідуальним запитом.

11. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

Продавець: ФОП Карапетян Кристина Нверівна, м. Харків

Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 2010350000000252469 від 20.01.2023 року

Для скарг та пропозицій: maori.jewels@gmail.com

Телефон: +380996875481